Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 


Przetargi

rok 2015

  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach"

Zebrzydowice, dnia 30.03.2015 r.

GZWiK Nr 1/2015 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

  

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza  oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

      
  Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL  Zakład Instalacji Sanitarnych  HOMA-HOMA Sp. J.
43 - 391 Mazańcowice 178
INSTAL -  CYMOREK  Sp. J.
43 - 430 Skoczów  Pierściec
Ul. Graniczna 22

Cena oferty -  151.880,40  zł w tym VAT w wysokości  28.400,40  zł

Kryterium oceny ofert:


- najniższa cena - waga 98 %
- okres rękojmi za wady - waga 2 % 

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

                                                                                                           
Oferta nr 1.  GASCONTROL POLSKA Sp. z o.o. 
Suszec ul. Pszczyńska 60
Przyznana łączna punktacja - 72,87 pkt / 70,87 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 2.  M-SILNICE a.s.
Pardubice ul. Husova 1697 Republika Czeska
Przyznana łączna punktacja - 84,48 pkt / 82,88 pkt + 1,6 pkt /
 
Oferta nr 3.  Firma Usługowa Marek Podżorski
Wisła ul. Spacerowa 15
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / w ofercie nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej w dniu 16.03.2015 r, brak opinii bankowej, opisy pozycji kosztorysu ofertowego zmienione w stosunku do opisów pozycji przedmiaru / 
 
Oferta nr 4.  PPHU POL-INSTAL Sp. z o.o.
Skoczów Pogórze ul. Dolne Stawy 3
Przyznana łączna punktacja - 87,98 pkt / 86,78 pkt + 1,2 pkt /
 
Oferta nr 5.  Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
INSTAL CYMOREK Sp. J.
Skoczów Pierściec ul. Graniczna 22
Przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98,00 pkt + 2,00 pkt / 
 
Oferta nr 6.  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 19
Przyznana łączna punktacja - 82,87 pkt / 81,27 pkt + 1,6 pkt / 
 
Oferta nr 7.  Konsorcjum firm:
REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11
Przyznana łączna punktacja - 75,15 pkt / 73,15 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 8.  Konsorcjum firm:
PPHU BUDREN W. Kwapisz
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
BUDREN Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp -"zawiera rażąco niską cenę" / rażąco niska cena sposobu kalkulacji stawki roboczogodziny / 
 
Oferta nr 9.  Konsorcjum firm:
PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a
TRANS - WIERT Duda Sp. z o.o.
Gołkowice ul. Borowicka 46 a
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp -"zawiera rażąco niską cenę" / rażąco niska cena sposobu kalkulacji stawki roboczogodziny / 
 
Oferta nr 10.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp -"zawiera rażąco niską cenę" / rażąco niska cena sposobu kalkulacji stawki roboczogodziny / 
 
Oferta nr 11.  Budownictwo Wodno-Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
Pszczyna ul. Bielska 36
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp -"zawiera rażąco niską  cenę" / rażąco niska cena sposobu kalkulacji stawki roboczogodziny / 
 
Oferta nr 12.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych , c.o. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75
Przyznana łączna punktacja - 68,18 pkt / 66,58 pkt + 1,6 pkt / 
 
Oferta nr 13.  PUH AKRO Bogusław Majdak
Czechowice Dziedzice ul. Kręta 8
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp - "treść oferty nie odpowiada treści SIWZ" / w ofercie nie uwzględniono odpowiedzi na zapytania zamieszczone na stronie internetowej w dniu 16.03.2015 r, opisy pozycji kosztorysu ofertowego zmienione w stosunku do opisów pozycji przedmiaru / 
 

                     
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

  [04.03.2015]  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach.

Dnia 04.03.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach.".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2015 r. pod nr 29857 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29857&rok=2015-03-04 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_1_2015_o_zamowieniu_BZP_20150304.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf(POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa  (POBIERZ spakowany podkatalog))
  • BIOZ.pdf
  • Projekt, opis techniczny.pdf
  • Uzgodnienia
  • Rys
   
 • SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ )
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik10_Specyfikacja techniczna  (POBIERZ spakowany podkatalog))
  • ST-00.pdf
  • ST-01.pdf
  • ST-02.pdf
  • ST-03.pdf
  • Str tytułowa i spis.pdf
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt(POBIERZ)
    

 

2014

  [13.11.2014] GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/"

Dnia 13.11.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2014 r. pod nr 236315 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=236315&rok=2014-11-13 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

  [13.11.2014] GZWiK- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.III Sobieskiego w Kaczycach"

Dnia 13.11.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.III Sobieskiego w Kaczycach. /".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2014 r. pod nr 236173 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=236173&rok=2014-11-13 - OGŁOSZENIE (PDF).

.

  [07.11.2014] GZWiK - Ogłoszenie zamiar zawarcia umowy na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/"]

Dnia 07.11.2014 r. ogłoszono zamiar zawarcia umowy na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /".

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.11.2014r. pod nr 233741 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=233741&rok=2014-11-07 - OGŁOSZENIE (PDF) .

[05.11.2014]

 Zebrzydowice, dnia 05.11.2014 r.

GZWiK przetarg nr 2/2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.III Sobieskiego w Kaczycach.” wybrano ofertę firmy:

KAN-EKO Sp. z o.o.
43-450 Ustroń ul. Katowicka 207


Cena oferty - 447.488,93 zł w tym VAT w wysokości 83.676,79 zł
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. BUD-MAR Marek Płoneczka
Warszowice ul. Szoszowska 36 - przyznana punktacja - 44,43 pkt

Oferta nr 2. PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana punktacja - 72,24 pkt

Oferta nr 3. HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana punktacja - 75,86 pkt

Oferta nr 4. SIB SC Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda
Przyszowice ul. Polna 29 c - przyznana punktacja - 66,38 pkt

Oferta nr 5. PUH POL-AND Andrzej Chałubiec
Bytom ul. Strzelców Bytomskich 268 c - przyznana punktacja -33,47 pkt

Oferta nr 6. Konsorcjum firm:
ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych CO Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75
ZISCO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Pawłowice ul. Zjednoczenia 11 - przyznana punktacja - 68,18 pkt

Oferta nr 7. Konsorcjum firm:
AWT REKULTIVACE PL Sp. z o.o.
Cieszyn Plac Wolności 3 Polska
AWT REKULTIVACE A.S.
DĚLNICKÁ 41/884 735 64 HAVIŘOV - PROSTŘEDNI SUCHÁ
Republika Czeska - przyznana punktacja - 39,43 pkt

Oferta nr 8. KAN-EKO Sp. z o.o.
Ustroń ul. Katowicka 207 - przyznana punktacja - 100 pkt

Oferta nr 9. PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej DUDA
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana punktacja - 72,90 pkt
 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[17.10.2014]   GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.III Sobieskiego w Kaczycach.

Dnia 17.10.2014 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.III Sobieskiego wKaczycach.".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2014 r. pod nr 220213 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=220213&rok=2014-10-17 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_2_2014_o_zamowieniu_BZP_20141017.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf(POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa  (POBIERZ spakowany podkatalog)
  • Decyzja PZDP.pdf
  • Projekt, opis techniczny.pdf
  • Rys 4a- ZAGOSPODAROWANIE-SOBIESKIEGO.pdf

   
 • SIWZ_zalacznik9_Specyfikacja Techniczna.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik10_Przedmiar.pdf (POBIERZ ))
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc(POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt(POBIERZ)

 

 

[02.07.2014]   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/"

Dnia 02.07.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2014 r. pod nr 141923 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=141923&rok=2014-07-02 - OGŁOSZENIE (PDF).

[26.06.2014]   

 Zebrzydowice, dnia 26.06.2014 r.

GZWiK przetarg nr 1/2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /” wybrano ofertę firmy:

Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
INSTAL Cymorek Sp. J.
Skoczów - Pierściec ul. Graniczna 22


Cena oferty – 1.269.749,41 zł w tym podatek VAT w wysokości 237.432,82 zł
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:
Oferta nr 1. AQUA – SYSTEM Sp. z o.o.
Bielsko – Biała ul. Witosa 118 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt
2 Ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści SIWZ / zmodyfikowano opisy,
jednostki i ilości w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru /

Oferta nr 2. PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a – przyznana punktacja – 90,16 pkt

Oferta nr 3. Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
INSTAL Cymorek Sp. J.
Skoczów – Pierściec ul. Graniczna 22 – przyznana punktacja - 100,00 pkt

Oferta nr 4. Konsorcjum firm:
ZISCO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Pawłowice ul. Zjednoczenia 11
ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych co Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2
Ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści SIWZ / zmodyfikowano opisy w
kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru /

Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 1 b - przyznana punktacja – 69,11 pkt

Oferta nr 6. PUP ROL-BUD Sp. J. Kazimierz Pastor
Kobielice ul. Rolna 4 – przyznana punktacja – 92,69 pkt

Oferta nr 7. REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11 – przyznana punktacja – 90,76 pkt

Oferta nr 8. PBI GRZDACZ Grzegorz Karpowicz
Mysłowice ul. Kotarbińskiego 28 – przyznana punktacja – 54,64 pkt

Oferta nr 9. WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp –
jej treść nie odpowiada treści SIWZ / zmodyfikowano opisy i jednostki miary w
stosunku do przedmiaru /

Oferta nr 10. PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana punktacja – 71,75 pkt

 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[27.05.2014]    GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /"

Dnia 27.05.2014 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej / ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2014 r. pod nr 113527 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=113527&rok=2014-05-27 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentacja przetargowa (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, w załączeniu (POBIERZ).
 

[06.08.2013]    GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice"

Dnia 06.08.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2013 r. pod nr 156617 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=156617&rok=2013-08-06 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

[25.07.2013]    GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice"

Zebrzydowice, dnia 25.07.2013 r.

Przetarg- 5.2013 GZWiK

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice" wybrano ofertę nr 3 firmy:

  Pracownia Projektów Branżowych
OPTIMA Rafał Szawłowski
Ul. Fryderyka Chopina 18
97-300 Piotrków Trybunalski

Cena oferty - 78.105 zł w tym VAT w wysokości 14.605 zł

Koszt zaprojektowania 1 przyłącza wynosi 450 zł brutto

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  Biuro Projektów i Realizacji
Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
BIPROWOD sp. z o.o.
52-019 Wrocław ul.Brochowska 10 - przyznana punktacja - 80,38 pkt
 
Oferta nr 2.  Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk
41-100 Siemianowice ul. Świerczewskiego 40 - przyznana punktacja - 42,33 pkt
 
Oferta nr 4.  EKOTOM Tomasz Nawieśniak
43-300 Bielsko-Biała ul.Gen.St.Maczka 9/15 - przyznana punktacja - 89,15 pkt
 
Oferta nr 5.  Zakład Wielobranżowy "KOSZT-BUD"
41-922 Radzionków ul. Zejera 29 E - przyznana punktacja - 81,92 pkt

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[18.07.2013  GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice"

Dnia 18.07.2013 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2013 r. pod nr 146537 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=146537&rok=2013-07-18 - OGŁOSZENIE (PDF) .

 

[16.07.2013]  GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego /"

Dnia 16.07.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego /".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.07.2013 r. pod nr 143955 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=143955&rok=2013-07-16 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

[11.07.2013]  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice

Dnia 11.07.2013r. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłosił przetarg na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.07.2013r. pod nr 141065 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=141065&rok=2013-07-11 - OGŁOSZENIE (PDF) .

--------------------------------------------
załącznik: Pobierz dokumentację

[08.07.2013]  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego /"

Zebrzydowice, dnia 08.07.2013 r.

Przetarg 4/2013 - GZWiK

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego /" wybrano ofertę firmy:

  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul, Jagiellońska 25 a

Cena oferty wynosi 155.598,62 zł w tym podatek VAT w wysokości 29.095,68 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  SIM Mariusz Świerkosz
Goleszów ul. Ustrońska 46 - przyznana punktacja - 84,53 pkt
 
Oferta nr 2.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana punktacja - 100,00 pkt

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[02.07.2013]    GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej"

Dnia 02.07.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2013 r. pod nr 130775 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=130775&rok=2013-07-02 - OGŁOSZENIE (PDF).

[26.06.2013]   GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej"

Zebrzydowice, dnia 26.06.2013 r.

Przetarg 3/2013 - GZWiK

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej" wybrano ofertę firmy:

  HYDRO - INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178

Cena oferty wynosi 649.674,86 zł w tym podatek VAT w wysokości 121.483,92 zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellonska 25 a - przyznana punktacja - 96,56 pkt

Oferta nr 2. HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana punktacja - 100,00 pkt

Oferta nr 3. Konsorcjum firm:
INSTAD Adam Rojek
Rybnik ul. Zapłocie 26 a
ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych CO Francieszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana punktacja - 76,19 pkt

Oferta nr 4. PPHU BUDREN Władysław Kwapisz
Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25 - przyznana punktacja - 82,99 pkt

Oferta nr 5. PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana punktacja - 88,51 pkt

 
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[19.06.2013]    GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego /

Dnia 19.06.2013r. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłosił przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki / odcinek od ul. Kochanowskiego / ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.06.2013r. pod nr 117049 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=117049&rok=2013-06-19 - OGŁOSZENIE (PDF) .

--------------------------------------------
załącznik: Pobierz dokumentację przetargową
 

[13.06.2013]    Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych

Dnia 13.06.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2013 r. pod nr 110303 - 2013.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=110303&rok=2013-06-13 - Ogłoszenie

 

[07.06.2013]   Przetarg nieograniczony 3/2013 (Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej)

Dnia 07.06.2013r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Korczaka i Spółdzielczej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Lipowej".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.06.2013r. pod nr 103573 - 2013.

Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem
http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103573&rok=2013-06-07 
- OGŁOSZENIE (PDF)

------------------------------------------
załącznik:
Pobierz dokumentację przetargową
         

[07.06.2013]  Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych"

Zebrzydowice, dnia 07.06.2013 r.

Przetarg 2/2013 - GZWiK

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  
--------------------------------------------------------------------------------
 

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych" wybrano ofertę firmy:

         
  PPUH  WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe,  ul. Jagiellońska 25 a
   

Cena oferty wynosi  68.690,17 zł  w tym podatek VAT w wysokości 12.844,50  zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.  

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1.  PPUH  WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe,  ul. Jagiellońska 25 a  - przyznana punktacja - 100,00 pkt   

Oferta nr 2.  SIM Mariusz Świerkosz
Goleszów,  ul. Ustrońska 46 - przyznana punktacja - 96,68 pkt

     
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[04.06.2013]  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach"

Dnia 04.06.2013 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2013 r. pod nr 98261 - 2013.

Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=98261&rok=2013-06-04 - OGŁOSZENIE (PDF).
 

[28.05.2013]  Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach"

 Zebrzydowice, dnia 28.05.2013 r.

Przetarg 01/2012

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

  SIM  Mariusz Świerkosz
Goleszów  ul. Ustrońska 46

Cena oferty wynosi  162.079,79  zł w tym podatek VAT w wysokości 30.307,60  zł

Kryterium oceny ofert - cena 100%.

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. Konsorcjum firm:
REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11
REMONT-EX Sp. z o.o.
Rybnik ul. Larysza 11 - przyznana punktacja - 71,40 pkt

Oferta nr 2. PPHU Jarosław SPANDEL
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana punktacja - 94,46 pkt

Oferta nr 3. SIM Mariusz Świerkosz
Goleszów ul. Ustrońska 46 - przyznana punktacja - 100,00 pkt


 
DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[21.05.2013]  Przetarg nieograniczony nr 2/2013 (Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych)

Dnia 21.05.2013r. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłosił przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Adameckiego w Marklowicach Górnych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2013r. pod nr 82951 - 2013.

Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=82951&rok=2013-05-21 - OGŁOSZENIE (PDF) .
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
załącznik:
Pobierz dokumentację przetargową
 

[09.05.2013]  Przetarg nieograniczony nr 1/2013 (Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach )

Dnia 9.05.2013 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania Zebrzydowice: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.05.2013 r. pod nr 70567 - 2013.

Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70567&rok=2013-05-09 - OGŁOSZENIE (PDF) .
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
załącznik:
Pobierz dokumentację przetargową

[04.07.2012]  Informacja

 Zebrzydowice, dnia 04.07.2012 r.

Przetarg 01/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informujemy, że do wyceny w/w projektu należy dołączyć zamieszczony poniżej przedmiar

Załącznik: POBIERZ PRZEDMIAR>>>

 

[03.07.2012]  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych..."

Dnia 03.07.2012r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.07.2012r. pod nr 231652 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=231652&rok=2012-07-03 .

 

[29.06.2012]  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania "Budowa Stacji ..."

 Dnia 29.06.2012r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.06.2012r. pod nr 227124 - 2012.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=227124&rok=2012-06-29 .

----------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [POBIERZ]

 

[19.06.2012] Ogłoszenie o przetargu

Dnia 19.06.2012r. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłosił przetarg na realizację zadania "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.06.2012r. pod nr 209038 - 2012. -
OGŁOSZENIE (PDF).

Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=209038&rok=2012-06-19 .


POBIERZ DOKUMENTACJĘ PRZETARGOWĄ>>>
 

[16 maja 2008] Ogłoszenie o wyniku przetargu


Zebrzydowice, dnia 16.05.2008 r.

GZWiK -przetarg 1/2008

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO na „Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody w Kaczycach, przy ul. Słonecznej” wybrano ofertę firmy:

Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne
„ ELSTER ”
ul. 1 Maja 15 D
44 – 330 Jastrzębie Zdrój

Cena oferty wynosi:248.912,43 zł w tym podatek VAT 44.885,85 zł

Do przetargu złożyli oferty przetargowe n/w wykonawcy:

1. Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne
„ELSTER”
ul. 1 Maja 15 D
44-330 Jastrzębie Zdrój – przyznana punktacja – 100 pkt

2. Biuro Inwestycyjno – Handlowe
„FAKTORIA”
43-252 Golasowice
ul. Zawadzkiego 18 – oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Kierownik GZWiK
inż. Zdzisław WIRA
 

[21 marca 2008] Przetarg :

 Zebrzydowice, dnia 21.04.2008 r.

GZWiK- przetarg 01/2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach ,
43 – 410 Zebrzydowice ul. Ks. A Janusza 6 tel. /0-32/ 4693654 fax /0-32/ 4693-525 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody w Kaczycach”

czytaj całość>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

[22 października 2007] Unieważnienie przetargu


Zebrzydowice, dnia 22.10.2007 r.

GZWiK - przetarg 01/2007

O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO na realizację zadania p.n .Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody w Kaczycach przy ul. Słonecznej został unieważniony na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
inż. Zdzisław Wira

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ogłoszenie:

Zebrzydowice, dnia 21.09.2007 r

GZWIK - przetarg 01/2007 przetarg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji inż. Zdzisław Wira, ul. Ks. A Janusza 6 43 - 410 Zebrzydowice, tel. 4693654 lub 4693525 ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 14.000 EURO.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p.n. „Remont budynku zaplecza technicznego pompowni wody w Kaczycach”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.52-5, 45.23.32.22-1, 45.26.00.00-7, 45.26.25.22-6, 45.42.11.25-6, 45.41.00.00-4, 45.26.12.00-6, 45.44.21.00-8, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

Zakres robót obejmuje:
- wykonanie izolacji ścian piwnic części administracyjno-socjalnej,
- remont pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi,
- wykonanie warstwy ocieplenia dachu wraz z nowym pokryciem,
- remont pomieszczeń związany z ich nową funkcją,
- remont instalacji wod.-kan.,
- remont instalacji elektrycznej.

Kryteria oceny ofert - cena 100 %

Termin wykonania zamówienia: okres w miesiącach: 3

Wadium w wysokości 4000 zł należy wnieść zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych lub przelewem na konto BS Jastrzębie Filia Zebrzydowice 08 8470 0001 2001 0027 8496 0001.

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną klasyfikacją.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej –
www.gzwik.zebrzydowice.pl lub można ją odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 43.

Informacji o przedmiocie zamówienia udziela Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji inż. Zdzisław Wira, tel. /0-32/ 4693654 lub /0-32/ 4693525 pokój nr 43 w Urzędzie Gminy Zebrzydowice.

Termin składania ofert - do dnia 19.10.2007 r. do godz. 9:45 w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, pokój nr 43.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2007 r. o godz. 10:00 w w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, pokój nr 43.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp.
Do potwierdzenia:
- aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień jak : uprawnienia budowlane do kierowania robót budowlanych o specjalności konstrukcyjno- budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
- aktualne zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeniem, że uzyskał przewidziane prawem zezwolenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Do potwierdzenia:
- wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,
- wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać wykonanie co najmniej 2 robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - co należy potwierdzić następującym dokumentem:
- informacją banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 250.000 zł.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przy użyciu formuły spełnia /nie spełnia.

5. Jeżeli wykonawca nie spełni zapisanych powyżej wymogów zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona - zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. 5.4.Wykonawcy, którzy złożą nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik
prowadzonego postępowania zostaną wykluczeni z postępowania.


W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:
1. Oświadczenie na formularzu / załącznik nr 2 do SIWZ / o spełnianiu wymagań z art. 22 ust. 1 oraz nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzający profil prowadzonej działalności zgodny z rodzajem niniejszego zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zaświadczenie z właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
6. Informacja z Krajowego rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składaniem ofert.
7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresy wykonywanych przez nich czynności / załącznik nr 3 do SIWZ /.
8. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem
ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie / załącznik nr 4 do SIWZ / - dołączyć referencje + protokoły odbioru tych robót.
9.W przypadku oferty składanej przez Konsorcja należy dołączyć umowę współpracy ze wskazaniem pełnomocnika.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.09.2007 r. pod nr 173043.


Kierownik Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji
inż. Zdzisław Wira

Dokumentacja przetargowa do pobrania: [Pobierz -  12,5 mb]
[22.X.2007] "zakończono udostępnianie SIWZ po upływie terminu składania ofert"

 
 
      

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl