Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 

Witamy!

Witamy na stronie internetowej
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach.

Pragniemy za pośrednictwem naszej strony www przedstawić Nasz Zakład, jak również ułatwić kontakt z Nami. Na stronie znajdą państwo wszelkie aktualne informacje związane z naszą działalnością. 
GZWiK jest czynne:
poniedziałek, wtorek, środa,  od godz. 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 17.00, piątek 7.30 - 14.00
telefony:  tel: 4693654; 4693525
Całodobowe zgłaszanie awarii pod numerem telefonu 994
e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl


 
Dyrektorem GZW i K jest: Zdzisław Wira

 GZWiK (24.07.2015) - Zapytania do przetargu

Zebrzydowice, dnia 24.07.2015 r.

GZWiK - Przetarg 7/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice – ul. Stawowa w Zebrzydowicach”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:
 
Pytanie 1.
Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 20 przedmiaru, a mianowicie proszę podać średnicę przewiertu oraz jaka rura ochronna zostanie zastosowana.
 
Odp. Można zastosować rozwiązania równoważne np. rurę przewodową dwuwarstwową TYTAN PE/PE KACZMAREK bez rury osłonowej lub rurę osłonową ø 300 PE i przewodową ø 200 PVC. Przyjęte rozwiązanie należy wpisać w rubrykę: „opis pozycji”.
 
Pytanie 2.
Proszę o wyjaśnienie pozycji 25 oraz 26 – proszę podać jakie rury zastosować (PE, stal...).
 
Odp. W poz. 25 przyjąć rurę stalową ø 250 lub PE dopuszczoną do stosowania pod drogami.
W poz. 26 przyjąć rury stalowe – zabezpieczenie kolizji z gazociągiem.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK (23.07.2015) - Zapytania do przetargu

Zebrzydowice, dnia 23.07.2015 r.

GZWiK - Przetarg 7/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice – ul. Stawowa w Zebrzydowicach”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Prosimy o uzupełnienie SIWZ o profile podłużne kanałów
 
Odp. Profile w załączeniu
 
Pytanie 2.
Co oznacza poz.  nr 32 w przedmiarze: „projekt zamienny ...” – prosimy o rozwiniecie tematu , gdyż nie wiemy co ma być w tej pozycji wycenione.
 
Odp. Należy założyć, że trasa w 30 % będzie wymagała korekty co wiąże się z koniecznością wykonania projektu zamiennego i ten zakres należy wycenić w kosztorysie ofertowym.
 
Pytanie 3.
Na jakim odcinku ma być zastosowana rura fi 200 PE i czy cały ten odcinek ma być wykonany przewiertem / jak sugeruje poz. 20 w przedmiarze /, czy jednak jest on do wykonania wykopem otwartym / jak sugeruje opis rury PE w SIWZ, z którego wynika, ze nie jest to rura przewiertowa /.
 
Odp. Należy przyjąć ilość przewiertu z przedmiaru. Będzie to kilka odcinków których suma jest zgodna z przedmiarem.

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

Załącznik - profile podłużne kanałów ( POBIERZ).
 

 GZWiK (17.07.2015)- GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach

Dnia 17.07.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Zebrzydowice - ul. Stawowa w Zebrzydowicach "

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.07.2015 r. pod nr 106525 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=106525&rok=2015-07-17 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_7_2015_o_zamowieniu_BZP_20150717.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf POBIERZ
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa.zip(POBIERZ)
  • Projekt, opis techniczny.pdf
  • Rys. 2a projekt zagospodarowania.pdf
   
 • SIWZ_zalacznik9_specyfikacja techniczna.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik10_przedmiar_robot.pdf(POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)

 

 GZWiK (14.07.2015)- GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych"

                    

Dnia 14.07.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.07.2015 r. pod nr 104065 - 2015. Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=104065&rok=2015-07-14 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK (07.07.2015)-  GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych"

Zebrzydowice, dnia 07.07.2015 roku

GZWiK Nr 6/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych" wybrano ofertę firmy:

      
  Konsorcjum firm:
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
Rybnik ul. Turystyczna 1 b
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska
Rybnik ul. Turystyczna 1 b

Cena oferty - 268.173,55 zł w tym podatek VAT w wysokości 50.146,27 zł

Kryterium oceny ofert :
- cena - 98%
- okres rękojmi za wady - 2% 

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:                                                           

Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
Rybnik ul. Turystyczna 1 b
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska
Rybnik ul. Turystyczna 1 b - przyznana łączna punktacja - 99,20 pkt / 98,00 pkt + 1,2 pkt /
 
Oferta nr 2.  BUDMARWAR Sp. z o.o.
Strumień ul. Cieszyńska 26 - przyznana łączna punktacja - 72,74 pkt / 70,74 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 3.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 92,30 pkt / 90,70 pkt + 1,6 pkt / 
 
Oferta nr 4.  WIiRO Wykonawstwo instalacji i robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241 - przyznana łączna punktacja - 93,62 pkt / 91,62 pkt + 2,0 pkt /
 
Oferta nr 5.  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda   
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 94,87 pkt / 93,67 pkt + 1,2 pkt / 
 
        
  Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK (29.06.2015)- GZWiK - Zapytania do przetargu

Zebrzydowice, dnia 29.06.2015 r.

GZWiK - Przetarg 6/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji
sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1
W przedmiarze robót / poz. 33 / ujęta jest przepompownia ścieków z podanym obmiarem jako 1 studnia. W związku z powyższym, czy wykonawca w kosztorysie ofertowym ma w tej pozycji ująć tylko studnię przepompowni, czy też całość przepompowni jako komplet
/ studnia, pompy, AKPiA oraz pozostałe wyposażenie /

Odp. Wykonawca w tej pozycji ma ująć całość przepompowni jako komplet.
                    

  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK (25.06.2015)- GZWiK - GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz"

                    

Dnia 25.06.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.06.2015 r. pod nr 93837 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=93837&rok=2015-06-25 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK (17.06.2015)- GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz"

Zebrzydowice, dnia 17.06.2015 r.

GZWiK Nr 5/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz" wybrano ofertę firmy:

  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a

Cena oferty -  66.352,20  zł w tym VAT w wysokości  12.407,32  zł

Kryterium oceny ofert :
- najniższa cena - waga - 98 %
- okres oferowanej rękojmi - 2 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

                                          
Oferta nr 1.  FUH Witold Ryszka
Ustroń ul. Katowicka 207 - przyznana łączna punktacja - 77,46 pkt / 75,46 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 2.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 99,60 pkt / 98,00 + 1,6 pkt /
 
Oferta nr 3.  WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241 - przyznana łączna punktacja - 98,55 pkt / 97,35 pkt + 1,2 pkt / 
 
Oferta nr 4.  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 93,88 pkt / 91,88 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 5.  Budownictwo Wodno - Inżynieryjne i Drogowe Sp. z o.o.
Pszczyna ul. Bielska 36 - przyznana łączna punktacja - 69,84 pkt / 68,24 pkt + 1,6 pkt /
 

                     
  Z-ca Dyrektora
GZWiK Zebrzydowice
Krzysztof Kozak

 

 GZWiK (17.06.2015)- GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych - AKTUALIZACJA

Zebrzydowice, dnia 17.06.2015 r.

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych"

----------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w załączonej SIWZ została błędnie podana wartość wadium i termin składania i otwarcia ofert.
Poprawna wysokość wadium – 6.000 zł
Termin składania ofert – do dnia 02.07.2015 r do godz. 09:45
Termin otwarcia ofert – 02.07.2015 r o godz. 10:00
Poprawna wartość wadium i termin składania i otwarcia ofert zostały wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym w BZP nr 87213 z dnia 15.06.2015 r.

W załączeniu SIWZ z naniesionymi poprawkami.

  Z-ca Dyrektora
GZWiK Zebrzydowice
Krzysztof Kozak

 

 GZWiK (15.06.2015)- GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych

Dnia 15.06.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej oraz ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.06.2015 r. pod nr 87213 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87213&rok=2015-06-15 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_6_2015_o_zamowieniu_BZP_20150615.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_AKTUALIZACJA z dnia 17.06.2015 r.pdf POBIERZ
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa.zip(POBIERZ)
  • Kasztelańska
  • Myśliwska
   
 • SIWZ_zalacznik9_Specyfikacja techniczna.pdf(POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik10_Przedmiar.zip(POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)

 

 GZWiK (15.06.2015)- GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych"

Zebrzydowice, dnia 15.06.2015 r.

 

 GZWiK Nr 4/2015
 

OGŁOSZENIE  O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
--------------------------------------------------------------------------------

       Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych  postępowanie na realizację zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych" zostało unieważnione - "cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia".
  

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

                                                                                
Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
Firma Budowlana D-ART Damian Ogrodowski
Rybnik ul. Turystyczna 1 b
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO mgr Dominika Ogrodowska
Rybnik ul. Turystyczna 1 b
 
Oferta nr 2.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a
 
Oferta nr 3.  SZAGRU Sp. z o.o. 
Studzienice ul. Jaskółek 16 
 
Oferta nr 4.  FHU Witold Ryszka
Ustroń ul. Katowicka 207
 
Oferta nr 5.  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a 
 
Oferta nr 6.  WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241 
 
Oferta nr 7.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75  
 

                     
  Z-ca Dyrektora
GZWiK Zebrzydowice
Krzysztof Kozak

 

 GZWiK (10.06.2015)- GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Koloni"

Dnia 10.06.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.06.2015 r. pod nr 84207 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=84207&rok=2015-06-10 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK (02.06.2015)- GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii"

Zebrzydowice, dnia 02.06.2015 r.

GZWiK Nr 3/2015

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii" wybrano ofertę firmy:

  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.
Katowice  ul. Gallusa 10 lok. 11

Cena oferty -  72.570,00  zł w tym VAT w wysokości  13.570,00  zł

Kryterium oceny ofert :
- cena - 98 %
- termin płatności faktury liczony od dnia wpływu do UG - 2 %

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

                                          
Oferta nr 1.  WODKAN - PROJEKT Barbara Auguściak
Sosnowiec ul. Patriotów 7 b/1 - przyznana łączna punktacja - 95,41 pkt / 93,41 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 2.  ŚRODOWISKO Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych Teresa Szendoł
Bielsko - Biała ul. Sportowców 11 - przyznana łączna punktacja - 63,10 pkt / 62,17 pkt + 0,93 pkt /
 
Oferta nr 3.  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. 
Katowice ul. Gallusa 10 lok. 111 - przyznana łączna punktacja - 100,00 pkt / 98 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 4.  HYDRO-INSTAL Projekty techniczne HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana łączna punktacja - 92,49 pkt / 90,49 pkt + 2 pkt /
 

                     
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK (29.05.2015)- Taryfy za wodę i ścieki

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice Nr VII/62/15 z dnia 28.05.2015r.,
w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2016r. będą obowiązywały dotychczasowe taryfy za wodę i ścieki.
Więcej informacji na stronie www.gzwik.zebrzydowice.pl (PRZEJDŹ>>>)
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GZWiK Zebrzydowice

 GZWiK (29.05.2015)- Taryfy za wodę i ścieki

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
informuję, że zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice Nr VII/62/15 z dnia 28.05.2015r.,
w okresie od 01.07.2015r. do 30.06.2016r. będą obowiązywały dotychczasowe taryfy za wodę i ścieki.
Więcej informacji na stronie www.gzwik.zebrzydowice.pl (PRZEJDŹ>>>)
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie GZWiK Zebrzydowice

 GZWiK (29.05.2015)- Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz

Dnia 29.05.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sobieskiego w Kaczycach - sięgacz"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.05.2015 r. pod nr 78373 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=78373&rok=2015-05-29 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_5_2015_o_zamowieniu_BZP_20150529.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa(POBIERZ)
  • Rysunki
  • Projekt opis techniczny.pdf
   
 • SIWZ_zalacznik9_specyfikacja techniczna.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik10_przedmiar_robót.pdf(POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)
    

 

 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych

Dnia 26.05.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.05.2015 r. pod nr 76109 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=76109&rok=2015-05-26 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_4_2015_o_zamowieniu_BZP_20150526.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ)
   
 • SIWZ_zalacznik8_Dokumentacja_Projektowa(POBIERZ)
  • Rysunki
  • Projekt opis techniczny.pdf
  • Specyfikacja techniczna.pdf
  • Mapa.jpg
   
 • SIWZ_zalacznik9_Przedmiar.pdf (POBIERZ)
   
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ)

 

 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii

Dnia 12.05.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Kaczycach przy ul. Stalmacha, Słonecznej, Ogrodniczej i Kolonii"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2015 r. pod nr 67867 - 2015. 
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresemhttp://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=67867&rok=2015-05-12 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl(POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 • ogloszenie_3_2015_o_zamowieniu_BZP_20150512.pdf (POBIERZ) 
   
 • SIWZ.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.pdf (POBIERZ)
 • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.pdf (POBIERZ) 
   
 • SIWZ_zalacznik7_umowa.pdf (POBIERZ) 
   
 • podkatalog SIWZ_zalacznik8_Zalaczniki mapowe  
 • podkatalog SIWZ_z1-6_DO_EDYCJI
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik1_formularz ofertowy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik2_oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik3_oświadczenie wykonawcy.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik4_wykaz robót.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik5_wykaz osób.odt (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.doc (POBIERZ)
  • SIWZ_zalacznik6_oświadczenie o grupie kap.odt (POBIERZ) 

 

 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej"

Dnia 06.05.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2015 r. pod nr 64425 - 2015. 
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresemhttp://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=64425&rok=2015-05-06 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach"

Zebrzydowice, dnia 27.04.2015 r.

GZWiK Nr 2/2015

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

  

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej" wybrano ofertę firmy:

      
  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda                           
Gołkowice  ul. Borowicka 46 a

Cena oferty -  235.774,12 zł w tym podatek VAT w wysokości  44.087,84  zł 
Okres rękojmi - 60 miesięcy.

Kryterium oceny ofert:


- najniższa cena - waga 98 %
- okres oferowanej rękojmi - waga 2 % 

W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

                                                                                
Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:                   
HYDRO - INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.                   
Mazańcowice 178                   
INSTAL - CYMOREK Sp.J.                    
Skoczów - Pierściec ul. Graniczna 22 - przyznana łączna punktacja - 91,24 pkt  / 89,24 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 2.  WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241 - przyznana łączna punktacja - 79,96 pkt / 77,96 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 3.  Zakład Usług Wodociągowo - Kanalizacyjnych i Remontowo- Budowlanych
ROLES S.C. Michna&Gierlicki
Tworków ul. Kopernika 4 - przyznana łączna punktacja - 85,30 pkt / 83,30 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 4.  OMEGA I Józef IRZYK
Przyszowice ul. Spółdzielcza 27 - przyznana łączna punktacja - 56,29 pkt /54,29 pkt + 2 pkt /
 
Oferta nr 5.  FUH Witold Ryszka
Ustroń ul. Katowicka 207 - przyznana łączna punktacja - 83,72 pkt / 81,72 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 6.  GATEWAY Żywiec Sp. z o.o.
Żywiec ul. Kościuszki 64 - przyznana łączna punktacja - 64,65 pkt / 62,65 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 7.  PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana łączna punktacja - 84,41 pkt / 83,21pkt + 1,2 pkt / 
 
Oferta nr 8.  PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana łączna punktacja - 100 pkt / 98 pkt + 2 pkt / 
 
Oferta nr 9.  ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych , c.o. Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 - przyznana łączna punktacja - 91,17 pkt / 89,97pkt + 1,2 pkt / 
 

                     
  DYREKTOR
GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

(21.04.2015]   Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 21.04.2015 r.

GZWiK - Przetarg 2/2015


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci
wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1.
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.04.2015 r dotyczące w/w postępowania prosimy o poprawienie profili sieci wodociągowej uwzględniając poprawne długości oraz rodzaj rury, które umożliwią poprawną wycenę przedsięwzięcia.

Odp. W dniu 17.04.2015 r udzieliliśmy odpowiedzi na powyższe pytanie i podtrzymujemy odpowiedź. Jednocześnie wyjaśniamy, że do poprawnej wyceny oferty w zakresie przewiertów i wykopów tradycyjnych rysunek profilu nie wnosi informacji niezbędnych do wyceny.

 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[17.04.2015]   Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 17.04.2015 r.

GZWiK - Przetarg 2/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.
Prosimy o uzupełnienie opinii geotechnicznej dla w/w postępowania.

Odp. Zamawiający nie posiada opinii geotechnicznej.

Pytanie 2.
Prosimy o możliwość zastosowania studni wodomierzowej z prefabrykatów betonowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na studnie z prefabrykatów betonowych.

Pytanie 3.
Długość przewiertów jest różna w przedmiarze niż na przedstawionych profilach, prosimy o poprawę przedmiaru lub wyjaśnienie odnośnie długości.

Odp. Długość przewiertów należy przyjąć taką jaka jest podana w przedmiarach.


 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach"

Dnia 10.04.2015 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza  oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.04.2015 r. pod nr 49947 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=49947&rok=2015-04-10 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

 Napełnianie basenów

Zebrzydowice, dnia 16.03.2015


Jak co roku (w przerwie wakacyjnej dla dzieci) Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach umożliwia odliczanie ścieków od wody zużytej do jednorazowego napełniania basenu. Wnioski są przyjmowane w okresie od 01.06 do 31.08 każdego roku aż do odwołania.

Druk wniosku można w biurze GZWiK Zebrzydowice lub na stronie internetowej www.gzwik.zebrzydowice.pl (Pobierz druk)

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej.

Dnia 07.04.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej."

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2015 r. pod nr 47823 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=47823&rok=2015-04-07 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

 

Czytaj dalej>>>
 

GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach"

GZWiK Nr 1/2015 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

  

     Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza  oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach" wybrano ofertę firmy:

      
  Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL  Zakład Instalacji Sanitarnych  HOMA-HOMA Sp. J.
43 - 391 Mazańcowice 178
INSTAL -  CYMOREK  Sp. J.
43 - 430 Skoczów  Pierściec
Ul. Graniczna 22

Cena oferty -  151.880,40  zł w tym VAT w wysokości  28.400,40  zł

Kryterium oceny ofert:

Czytaj dalej>>>
 

[16.03.2014]    GZWiK - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu - Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach

Dnia 16.03.2015 r. zostało zmienione w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o przetargu na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach.".

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.03.2015 r. pod nr 36105 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=36105&rok=2015-03-16 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

[16.03.2014]   Odpowiedzi na zapytania

Zebrzydowice, dnia  16.03.2015  r.

GZWiK - Przetarg 1/2015

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa dwóch odcinków  sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza     oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach”    

 W związku z kolejnymi zapytaniami które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Czytaj Dalej>>>

[11.03.2014]   Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 11.03.2015 r.

GZWiK - Przetarg 1/2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa dwóch odcinków
sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza
oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniem które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur przystosowanych do zabudowania tą metodą.?
Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania zadania. Kosztorys ofertowy należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem

 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[04.03.2015]  GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach.

Dnia 04.03.2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa dwóch odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ks. A. Janusza oraz ul. Groblowej w Zebrzydowicach.".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.03.2015 r. pod nr 29857 - 2015.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29857&rok=2015-03-04 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

Na dokumentację przetargową w postaci spakowanej składają się następujące pliki:

Czytaj dalej>>>

[03.02.2015]   Zaktualizowano dział Badania wody

Protokół Korygujące nr 683/2015
miejsce poboru:
  Kończyce Małe, ul. Kasztelańska, Przychodnia Lekarska, ujęcie podziemne
woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr 682/2015
miejsce poboru:
 Studzienka zakupowa Kaczyce, ul. Sobieskiego - woda powierzchniowa - woda pitna

Pobierz

 

[23.12.2014]   Życzenia

.

Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku składają

Dyrekcja i pracownicy
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

[23.12.2014]   Ogłoszenie

.
  Ogłoszenie dyrektora GZWiK

W zamian za święto przypadające w dniu 01 listopada 2014r.( sobota)

w dniu 24 grudnia 2014r. ( wigilia)

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji będzie
nieczynny

[19.11.2014]   Zaktualizowano dział Badania wody

Protokół Korygujące nr SB/66991/11/2014
miejsce poboru:
  Oczyszczalnia ścieków w Kończycach Małych, ul. Korczaka
woda podziemna
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr SB/58927/2014
miejsce poboru:
 Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28
woda powierzchniowa - monitoring kontrolny, woda pitna

Pobierz

 

.
 

  [13.11.2014] GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/"

Dnia 13.11.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2014 r. pod nr 236315 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=236315&rok=2014-11-13 - OGŁOSZENIE (PDF).

 

  [13.11.2014] GZWiK- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.III Sobieskiego w Kaczycach"

Dnia 13.11.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.III Sobieskiego w Kaczycach. /".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.11.2014 r. pod nr 236173 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=236173&rok=2014-11-13 - OGŁOSZENIE (PDF).

.

  [07.11.2014] GZWiK - Ogłoszenie zamiar zawarcia umowy na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/"]

Dnia 07.11.2014 r. ogłoszono zamiar zawarcia umowy na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /".

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.11.2014r. pod nr 233741 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=233741&rok=2014-11-07 - OGŁOSZENIE (PDF) .

[05.11.2014]

 Zebrzydowice, dnia 05.11.2014 r.

GZWiK przetarg nr 2/2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.III Sobieskiego w Kaczycach.” wybrano ofertę firmy:

KAN-EKO Sp. z o.o.
43-450 Ustroń ul. Katowicka 207


Cena oferty - 447.488,93 zł w tym VAT w wysokości 83.676,79 zł
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:

Oferta nr 1. BUD-MAR Marek Płoneczka
Warszowice ul. Szoszowska 36 - przyznana punktacja - 44,43 pkt

Oferta nr 2. PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a - przyznana punktacja - 72,24 pkt

Oferta nr 3. HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178 - przyznana punktacja - 75,86 pkt

Oferta nr 4. SIB SC Artur Błaszczyk, Paweł Swoboda
Przyszowice ul. Polna 29 c - przyznana punktacja - 66,38 pkt

Oferta nr 5. PUH POL-AND Andrzej Chałubiec
Bytom ul. Strzelców Bytomskich 268 c - przyznana punktacja -33,47 pkt

Oferta nr 6. Konsorcjum firm:
ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych CO Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75
ZISCO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Pawłowice ul. Zjednoczenia 11 - przyznana punktacja - 68,18 pkt

Oferta nr 7. Konsorcjum firm:
AWT REKULTIVACE PL Sp. z o.o.
Cieszyn Plac Wolności 3 Polska
AWT REKULTIVACE A.S.
DĚLNICKÁ 41/884 735 64 HAVIŘOV - PROSTŘEDNI SUCHÁ
Republika Czeska - przyznana punktacja - 39,43 pkt

Oferta nr 8. KAN-EKO Sp. z o.o.
Ustroń ul. Katowicka 207 - przyznana punktacja - 100 pkt

Oferta nr 9. PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej DUDA
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana punktacja - 72,90 pkt
 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[28.10.2014]  Odpowiedzi na zapytania

 Zebrzydowice, dnia 28.10.2014 r.

GZWiK- Przetarg Nr 2/2014


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Budowa kanalizacji
sanitarnej przy ul. J. III Sobieskiego w Kaczycach”

---------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi :
 

Czytaj dalej>>>

[17.10.2014]   GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.III Sobieskiego w Kaczycach.

Dnia 17.10.2014 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.III Sobieskiego wKaczycach.".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2014 r. pod nr 220213 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=220213&rok=2014-10-17 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentację przetargową (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, umieszczono na stronie internetowej GZWiK www.gzwik.zebrzydowice.pl (POBIERZ - LINK BEZPOŚREDNI).

 

[16.10.2014]   Zaktualizowano dział Badania wody

Zebrzydowice, dnia 16.10.2014r.

OGŁOSZENIE O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY
na stanowisko pracownicze

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, ul. Ks .A. Janusza 6

przyjmie do pracy na stanowisko:

 • dyspozytor

 • praca w systemie jednozmianowym

 • termin podjęcia pracy : od zaraz

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne o kierunku budowlano – instalacyjnym

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej

 • prawo jazdy kat. B

 • mile widziane doświadczenie w zakresie budowlano – instalacyjnym

 • dyspozycyjność

Zapewniamy:

 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • dodatek stażowy (po nabyciu uprawnień)

 • nagrody roczne i jubileuszowe (po nabyciu uprawnień)

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13”

 • umowę o pracę

Podanie oraz CV prosimy składać w sekretariacie GZWiK do dnia 31.10.2014r.
.
 

[10.10.2014]   Zaktualizowano dział Badania wody

Protokół Korygujące nr SB/K/0660/10/2014 Zastępujące sprawozdanie nr SB/59104/10/2014
miejsce poboru:
  Oczyszczalnie Ścieków w Kończycach Małych, ul Korczaka
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr SB/59103/10/2014
miejsce poboru:
 KSUW Zebrzydowice, ul. Rzeczna
woda mieszana podawana do sieci

Pobierz

 
Protokół z badań nr SB/57661/09/2014
miejsce poboru:
 Kończyce Małe, ul. Kasztelańska, Przychodnia Lekarska, ujęcie podziemne
woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr SB/57659/09/2014
miejsce poboru:
 SUW Kończyce Małe, ul. Botaniczna - ujęcie podziemne (woda podawana do sieci)
woda uzdatniona

Pobierz

 

.
 

[08.10.2014]   KOMUNIKAT nr 3 PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

UWAGA

Zgodnie z Komunikatem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie z dnia 08.10.2014r. woda z sieci wodociągowej na terenie gminy Zebrzydowice spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz.U.Nr 61, poz.417 z późn.zm.)

Zebrzydowice, dnia 08.10.2014r

Załączniki:
Komunikat nr 3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie
.
 

[05.10.2014]   KOMUNIKAT nr 2 PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Ogłoszenie

Zgodnie z Komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie z dnia 05.10.2014r., godz.12:00 woda z sieci wodociągowej GZWiK w rejonie, gdzie obowiązywało wcześniejsze ostrzeżenie PPIS nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Zebrzydowicach

Załączniki:
1.
Komunikat nr 2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie

2. Sprawozdanie z badań nr SB/59102/10/2014

 

[03.10.2014] OSTRZEŻENIE W SPRAWIE ZŁEJ JAKOŚCI WODY
W GMINIE ZEBRZYDOWICE

Uwaga mieszkańcy!
(Informacja aktualizowana)!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych wydał decyzję o zamknięciu Stacji Uzdatniania Wody Kończyce Małe ul Staropolska. do czasu uzyskania wyników badania wody spełniających wymagania rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Decyzja została wydana z uwagi na obecność w wodzie bakterii grupy coli oraz bakterii Escherichia coli.

W związku z powyższym podjęto decyzję o wyłączeniu stacji oraz podwyższono dawki chloru na pozostałych ujęciach.
Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi oraz nie może być również używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych oraz mycia zębów.

Niniejszy komunikat jest skierowany do konsumentów wody pochodzącej ze Stacji Uzdatniania Wody Kończyce Małe ul. Staropolska gmina Zebrzydowice – dotyczy rejonu: od ul Zagrodowej w Kończycach Małych wzdłuż ul. Jagiellońskiej w Kończycach Małych oraz wzdłuż ul. Kochanowskiego w Zebrzydowicach do ronda (Kończyce Małe: Jagiellońska (za wyjątkiem Karolinki), Staropolska, Bławatkowa, Folwarczna, Jaśminowa, Korczaka, Wodna ; Zebrzydowice: Kochanowskiego, Wyzwolenia, Chmielna, OS. Strzałów, Ks. Janusza , Jesionowa, Stroma).

Informujemy, że woda pitna będzie dostarczana mieszkańcom. Wyznaczono dodatkowy całodobowy punkt poboru wody na ujęciu przy ul. Rzecznej w Zebrzydowicach.

Telefony Kontaktowe (aktualizacja)
Więcej informacji pod numerem telefonu 324693249 w godzinach 8:00 do 18:00.
Dodatkowo mieszkańcy mogą uzyskać informację pod numerem 324693317 - remiza OSP Kończyce Małe.
a także 324691032 - remiza Zebrzydowice.
Tel. kontaktowy GZWiK SUW Rzeczna 504 186 832, dyrektor GZWiK 512 218 930
Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania.

Uruchomiono dodatkowy punkt poboru wody na ul. Rzecznej w Zebrzydowicach dla mieszkańców.
Aktualizacja
Od godz. 12:00 w remizach OSP Zebrzydowice oraz Kończyce Małe będzie można nieodpłatnie zaopatrzyć się w wodę butelkową.
W godzinach dopołudniowych uruchomione zostaną beczkowozy dostarczające wodę zdatną do spożycia. Prosimy mieszkańców o zaopatrywanie się we wskazanych miejscach.

Aktualizacja (g. 11:25, 04.10.2014)
Mobilne punkty dostawy wody znajdują się obok remizy strażackiej w Kończycach Małych, przy ul. Kochanowskiego (bloki kolejowe) oraz obok remizy strażackiej  w Zebrzydowicach. Pobór wody z mobilnych punktów w godz. 8-18. Przypominamy, że całodobowy punkt poboru wody znajduje się przy ul. Rzecznej.

Wyniki badań kontrolnych będą znane w poniedziałek 06.10.2014.

Załącznik:
Komunikat nr 1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie

 

[29.09.2014]  INFORMACJE OGÓLNE dotyczące warunków i zasad budowy przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy Zebrzydowice

 
INFORMACJE OGÓLNE
dotyczące warunków i zasad budowy przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej  na terenie Gminy Zebrzydowice

 1.    Przyłącze (przyłącza) buduje na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Przyłącze winno być wykonane przez uprawnionego instalatora.

Wyjątek stanowią przyłącza budowane w ramach inwestycji realizowanych przez Gminę Zebrzydowice-GZWiK na zasadach określonych w Uchwale nr XXXIII/341/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określania zasad i trybu udzielania przez Gminę Zebrzydowice dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.nania robót można  złożyć/zgłosić w siedzibie GZWiK w Zebrzydowicach zgodnie z art. 29a Prawa  Budowlanego.

CZYTAJ DALEJ>>>
 

[17.09.2014]    Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 48912/2014
miejsce poboru:
 Zespół  Szkół - ul Harcerska 13
woda powierzchniowa
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr 44498/2014
miejsce poboru:
   Zespół Szkół Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55, woda mieszana, woda pitna
 

Pobierz

 

[31.07.2014]    Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 37214
miejsce poboru:
    Przedszkole Kończyce Małe, ul. Jagiellońska - woda podziemna woda pitna
 

Pobierz

[13.07.2014]    Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 33526/2014
miejsce poboru:
    SUW Kończyce Małe, ul. Botaniczna
woda pitna

Pobierz

Protokół z badań nr 32283/2014
miejsce poboru:
  SUW Kończyce, ul. Staffa "Karolika"
woda pitna

Pobierz

 

[02.07.2014]   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/"

Dnia 02.07.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2014 r. pod nr 141923 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=141923&rok=2014-07-02 - OGŁOSZENIE (PDF).

[26.06.2014]   

 Zebrzydowice, dnia 26.06.2014 r.

GZWiK przetarg nr 1/2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /” wybrano ofertę firmy:

Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
INSTAL Cymorek Sp. J.
Skoczów - Pierściec ul. Graniczna 22


Cena oferty – 1.269.749,41 zł w tym podatek VAT w wysokości 237.432,82 zł
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:
Oferta nr 1. AQUA – SYSTEM Sp. z o.o.
Bielsko – Biała ul. Witosa 118 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt
2 Ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści SIWZ / zmodyfikowano opisy,
jednostki i ilości w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru /

Oferta nr 2. PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a – przyznana punktacja – 90,16 pkt

Oferta nr 3. Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
INSTAL Cymorek Sp. J.
Skoczów – Pierściec ul. Graniczna 22 – przyznana punktacja - 100,00 pkt

Oferta nr 4. Konsorcjum firm:
ZISCO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Pawłowice ul. Zjednoczenia 11
ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych co Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2
Ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści SIWZ / zmodyfikowano opisy w
kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru /

Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 1 b - przyznana punktacja – 69,11 pkt

Oferta nr 6. PUP ROL-BUD Sp. J. Kazimierz Pastor
Kobielice ul. Rolna 4 – przyznana punktacja – 92,69 pkt

Oferta nr 7. REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11 – przyznana punktacja – 90,76 pkt

Oferta nr 8. PBI GRZDACZ Grzegorz Karpowicz
Mysłowice ul. Kotarbińskiego 28 – przyznana punktacja – 54,64 pkt

Oferta nr 9. WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp –
jej treść nie odpowiada treści SIWZ / zmodyfikowano opisy i jednostki miary w
stosunku do przedmiaru /

Oferta nr 10. PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana punktacja – 71,75 pkt

 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[06.06.2014]   Odpowiedzi na zapytania

   Zebrzydowice, dnia  06.06.2014 r.

GZWiK – przetarg 1/2014                 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa sieci      wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa,  Kalinowa, część ul. Stawowej/”

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

 Pytanie 1.

W opisie technicznym w poz. 8 określono, że rurociąg należy układać na podsypce z gruntu luźnego grubości 5 cm.  Nie określono jakim materiałem należy obsypać rurociąg.
Czy do obsypki rurociągu również można zastosować grunt z wykopu?
W przedmiarze robót w poz. 14 i 15 ujęto dowóz piasku lecz nie określono ilości jaką należy zastosować, dotyczy to również wymiany gruntu w tych pozycjach.

 Odp. Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne. Należy wykonać podsypkę i obsypkę warstwą po 20 cm piasku.

  

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 

[05.06.2014]   Odpowiedzi na zapytania

    Zebrzydowice, dnia  05.06.2014 r. 

GZWiK – przetarg 1/2014

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa sieci   wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa,                Kalinowa, część ul. Stawowej/”

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Czytaj dalej>>>

 

[04.06.2014]   Odpowiedzi na zapytania

UCHWAŁA NR XXXV/361/14
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art.24 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:


§ 1.
 Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
 Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.

§ 3.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4.
 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice

mgr Kazimierz Grygierek

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/361/14Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 maja 2014r.


Załacznik1.pdf

 

[03.06.2014]   Odpowiedzi na zapytania

   Zebrzydowice, dnia  03.06.2014  r.

 GZWiK - Przetarg 1/2014

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa sieci                wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa,              Kalinowa, część ul. Stawowej /”    

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Czytaj dalej>>>

 

[30.05.2014]   Odpowiedzi na zapytania

  Zebrzydowice, dnia  30.05.2014  r.

GZWiK - Przetarg 1/2014  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /"

 W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu, udzielamy następujących odpowiedzi :

Czytaj dalej>>>

 

[30.05.2014]   Odpowiedzi na zapytania

  Zebrzydowice, dnia  30.05.2014  r.

GZWiK - Przetarg 1/2014  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /"

 W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu, udzielamy następujących odpowiedzi :

Czytaj dalej>>>

 

[27.05.2014]    GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /"

Dnia 27.05.2014 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej / ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2014 r. pod nr 113527 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=113527&rok=2014-05-27 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentacja przetargowa (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, w załączeniu (POBIERZ).
 

[09.05.2014] Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 18853/2014
miejsce poboru:
   Zespół Szkół Kaczyce, ul. Harcerska 13
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr 18852/2014
miejsce poboru:
   Kończyce Małe, ul. Graniczna, Hydrofornia
-

Pobierz

 

[08.04.2014] Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr SB/14511/03/2014
miejsce poboru:
  Kończyce Małe, ul. Korczaka
- Oczyszczalnia ścieków - ujęcie podziemne

Pobierz

 
Protokół z badań nr SB/14509/03/2014
miejsce poboru:
  Kończyce Małe, ul. Kasztelańska, Przychodnia lekarska,
- ujęcie podziemne - woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr SB/14508/03/2014
miejsce poboru:
Zespół Szkół Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55  
- woda mieszana

Pobierz

 
Protokół z badań nr
miejsce poboru:
  Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28
- ujęcie powierzchniowe

Pobierz

 

[17.02.2014] Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr
miejsce poboru:
  Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28
- ujęcie powierzchniowe

Pobierz

 

[07.01.2014] Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 71028/2013
miejsce poboru:
  Zespół Szkół Kaczyce, ul. Harcerska 13 - woda powierzchniowa
- woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 71027/2013
miejsce poboru:
  Przedszkole Kończyce Małe, ul. jagiellońska - woda podziemna - monitoring kontrolny
- woda pitna

Pobierz

 

[22.11.2013]  INFORMACJA

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
w dniu 24 grudnia 2013r. będzie nieczynny.

W razie awarii prosimy dzwonić pod numer 994

Dzień 07 grudnia 2013r (sobota) będzie dniem roboczym w zamian
za dzień wolny 24.12.2013r.

Zarządzenie Nr 0050.14.2013 Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach z dnia 28 października 2013 r.

Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Inż. Zdzisław Wira

[29.11.2013Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 51146/09/2013
miejsce poboru:
  SUW Kończyce, ul. Staffa "Karolinka woda podziemna podawana do sieci
- woda uzdatniona

Pobierz

 

[29.10.2013]  Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 51146/09/2013
miejsce poboru:
  Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55, Zespół Szkół - woda mieszana
- woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr 51146/09/2013
miejsce poboru:
  SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska "TOM" woda podawana do sieci
- woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr 5114409/2013
miejsce poboru:
  Kończyce Małe, ul. Kasztelańska, Przychodnia lekarska, ujęcie podziemne
- woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr 51143/09/2013
miejsce poboru:
  Kaczyce, ul. Sobieskiego, studzienka zakupowa
- woda uzdatniona

Pobierz

 

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług

Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. ►►► więcej

 


Archiwum >>>[Rok 2007] >>>[Rok 2008] >>>[Rok 2009] >>>[Rok 2010]>>>[Rok 2011] >>>[Rok 2012] >>>[Rok 2013]
 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada

 odwiedziło nas:  internautów