Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice 

  UstawaUSTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 

Witamy!

Witamy na stronie internetowej
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach.

Pragniemy za pośrednictwem naszej strony www przedstawić Nasz Zakład, jak również ułatwić kontakt z Nami. Na stronie znajdą państwo wszelkie aktualne informacje związane z naszą działalnością. 
GZWiK jest czynne:
poniedziałek, wtorek, środa,  od godz. 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 17.00, piątek 7.30 - 14.00
telefony:  tel: 4693654; 4693525
Całodobowe zgłaszanie awarii pod numerem telefonu 994
e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl


 
Dyrektorem GZW i K jest: Zdzisław Wira

[08.04.2014] Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr SB/14511/03/2014
miejsce poboru:
  Kończyce Małe, ul. Korczaka
- Oczyszczalnia ścieków - ujęcie podziemne

Pobierz

 
Protokół z badań nr SB/14509/03/2014
miejsce poboru:
  Kończyce Małe, ul. Kasztelańska, Przychodnia lekarska,
- ujęcie podziemne - woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr SB/14508/03/2014
miejsce poboru:
Zespół Szkół Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55  
- woda mieszana

Pobierz

 
Protokół z badań nr
miejsce poboru:
  Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28
- ujęcie powierzchniowe

Pobierz

 

[17.02.2014] Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr
miejsce poboru:
  Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28
- ujęcie powierzchniowe

Pobierz

 

[07.01.2014] Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 71028/2013
miejsce poboru:
  Zespół Szkół Kaczyce, ul. Harcerska 13 - woda powierzchniowa
- woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 71027/2013
miejsce poboru:
  Przedszkole Kończyce Małe, ul. jagiellońska - woda podziemna - monitoring kontrolny
- woda pitna

Pobierz

 

[22.11.2013]  INFORMACJA

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
w dniu 24 grudnia 2013r. będzie nieczynny.

W razie awarii prosimy dzwonić pod numer 994

Dzień 07 grudnia 2013r (sobota) będzie dniem roboczym w zamian
za dzień wolny 24.12.2013r.

Zarządzenie Nr 0050.14.2013 Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach z dnia 28 października 2013 r.

Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Inż. Zdzisław Wira

[29.11.2013Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 51146/09/2013
miejsce poboru:
  SUW Kończyce, ul. Staffa "Karolinka woda podziemna podawana do sieci
- woda uzdatniona

Pobierz

 

[29.10.2013]  Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 51146/09/2013
miejsce poboru:
  Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55, Zespół Szkół - woda mieszana
- woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr 51146/09/2013
miejsce poboru:
  SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska "TOM" woda podawana do sieci
- woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr 5114409/2013
miejsce poboru:
  Kończyce Małe, ul. Kasztelańska, Przychodnia lekarska, ujęcie podziemne
- woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr 51143/09/2013
miejsce poboru:
  Kaczyce, ul. Sobieskiego, studzienka zakupowa
- woda uzdatniona

Pobierz

 

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług

Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. ►►► więcej

 


Archiwum >>>[Rok 2007] >>>[Rok 2008] >>>[Rok 2009] >>>[Rok 2010]>>>[Rok 2011] >>>[Rok 2012] >>>[Rok 2013]
 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada

 odwiedziło nas:  internautów