Brenna  |  Cieszyn  |  Chybie  |  Dębowiec  |  Goleszów   |  Hażlach  |  Istebna  Skoczów   |   Strumień   |   Ustroń  |   Wisła   | Zebrzydowice  
 

  ZS w Zebrzydowicach   ZS w Kaczycach SP Marklowice Górne  SP Kończyce Małe    OSP Kończce Małe    Zamek Kończce Małe
UGKS Sokół   Wiadomości znad Piotrówki  Policja   MZK    PKP   PKS Cieszyn   PUP Cieszyn   Parafia PWNMP   Portal OX
 
Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach    Gminne Centrum Informacji w Zebrzydowicach  Strona Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
 
 

  MENU

Informacje

Statut

Aktualne Badania wody

Aktualna cena wody

aktualna cena ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

ciekawostki

Praca

Formularze dokumentów

Przetargi

Zapytania do przetargów

18.07.2013
 
 

  Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach

ul. Ks. A. Janusza 6
43-410 Zebrzydowice

tel: 4693654
tel:
4693525
 

  BIP Gminy Zebrzydowice



 

  Ustawa



USTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858)
pobierz (format pdf)

 


Wodociągi i kanalizacja w liczbach
Łączna długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami to ok.182,4 km. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 2086 budynków. Średnie zużycie wody na terenie Gminy ok.19000 m3 miesięcznie.
Długość czynnej sieci sanitarnej wraz z podłączeniami ok.79,5 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 1336 budynków. Za pomocą tej sieci odprowadzanych jest średnio ok 16500 m3 ścieków miesięcznie do 2 oczyszczalni na terenie Gminy. Z usług w zakresie odprowadzania ścieków poprzez w/w sieć korzysta obecnie ok. 70% mieszkańców.

 

Witamy!

Witamy na stronie internetowej
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Zebrzydowicach.

Pragniemy za pośrednictwem naszej strony www przedstawić Nasz Zakład, jak również ułatwić kontakt z Nami. Na stronie znajdą państwo wszelkie aktualne informacje związane z naszą działalnością. 
GZWiK jest czynne:
poniedziałek, wtorek, środa,  od godz. 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 17.00, piątek 7.30 - 14.00
telefony:  tel: 4693654; 4693525
Całodobowe zgłaszanie awarii pod numerem telefonu 994
e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl


 
Dyrektorem GZW i K jest: Zdzisław Wira

[17.09.2014]    Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 48912/2014
miejsce poboru:
 Zespół  Szkół - ul Harcerska 13
woda powierzchniowa
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr 44498/2014
miejsce poboru:
   Zespół Szkół Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55, woda mieszana, woda pitna
 

Pobierz

 

[31.07.2014]    Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 37214
miejsce poboru:
    Przedszkole Kończyce Małe, ul. Jagiellońska - woda podziemna woda pitna
 

Pobierz

[13.07.2014]    Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 33526/2014
miejsce poboru:
    SUW Kończyce Małe, ul. Botaniczna
woda pitna

Pobierz

Protokół z badań nr 32283/2014
miejsce poboru:
  SUW Kończyce, ul. Staffa "Karolika"
woda pitna

Pobierz

 

[02.07.2014]   GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/"

Dnia 02.07.2014 r. zostało udzielone zamówienie na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej/".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.07.2014 r. pod nr 141923 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=141923&rok=2014-07-02 - OGŁOSZENIE (PDF).

[26.06.2014]   

 Zebrzydowice, dnia 26.06.2014 r.

GZWiK przetarg nr 1/2014

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /” wybrano ofertę firmy:

Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
INSTAL Cymorek Sp. J.
Skoczów - Pierściec ul. Graniczna 22


Cena oferty – 1.269.749,41 zł w tym podatek VAT w wysokości 237.432,82 zł
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
W postępowaniu wzięły udział n/w firmy:
Oferta nr 1. AQUA – SYSTEM Sp. z o.o.
Bielsko – Biała ul. Witosa 118 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt
2 Ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści SIWZ / zmodyfikowano opisy,
jednostki i ilości w kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru /

Oferta nr 2. PPUH WASP-BUD Jarosław Spandel
Kończyce Małe ul. Jagiellońska 25 a – przyznana punktacja – 90,16 pkt

Oferta nr 3. Konsorcjum firm:
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych HOMA-HOMA Sp. J.
Mazańcowice 178
INSTAL Cymorek Sp. J.
Skoczów – Pierściec ul. Graniczna 22 – przyznana punktacja - 100,00 pkt

Oferta nr 4. Konsorcjum firm:
ZISCO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Pawłowice ul. Zjednoczenia 11
ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych co Franciszek Bandura
Pawłowice ul. Mickiewicza 75 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2
Ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści SIWZ / zmodyfikowano opisy w
kosztorysie ofertowym w stosunku do przedmiaru /

Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GAMAR Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój ul. Rybnicka 1 b - przyznana punktacja – 69,11 pkt

Oferta nr 6. PUP ROL-BUD Sp. J. Kazimierz Pastor
Kobielice ul. Rolna 4 – przyznana punktacja – 92,69 pkt

Oferta nr 7. REMONT-EX Firma Prywatna Marek Gajewski
Rybnik ul. Larysza 11 – przyznana punktacja – 90,76 pkt

Oferta nr 8. PBI GRZDACZ Grzegorz Karpowicz
Mysłowice ul. Kotarbińskiego 28 – przyznana punktacja – 54,64 pkt

Oferta nr 9. WIiRO Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek
Istebna 1241 – oferta odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pzp –
jej treść nie odpowiada treści SIWZ / zmodyfikowano opisy i jednostki miary w
stosunku do przedmiaru /

Oferta nr 10. PHU Technika Grzewcza i Sanitarna Andrzej Duda
Gołkowice ul. Borowicka 46 a - przyznana punktacja – 71,75 pkt

 

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

[06.06.2014]   Odpowiedzi na zapytania

   Zebrzydowice, dnia  06.06.2014 r.

GZWiK – przetarg 1/2014                 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa sieci      wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa,  Kalinowa, część ul. Stawowej/”

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

 Pytanie 1.

W opisie technicznym w poz. 8 określono, że rurociąg należy układać na podsypce z gruntu luźnego grubości 5 cm.  Nie określono jakim materiałem należy obsypać rurociąg.
Czy do obsypki rurociągu również można zastosować grunt z wykopu?
W przedmiarze robót w poz. 14 i 15 ujęto dowóz piasku lecz nie określono ilości jaką należy zastosować, dotyczy to również wymiany gruntu w tych pozycjach.

 Odp. Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne. Należy wykonać podsypkę i obsypkę warstwą po 20 cm piasku.

  

Dyrektor GZWiK Zebrzydowice
inż. Zdzisław Wira

 

 

[05.06.2014]   Odpowiedzi na zapytania

    Zebrzydowice, dnia  05.06.2014 r. 

GZWiK – przetarg 1/2014

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa sieci   wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa,                Kalinowa, część ul. Stawowej/”

           ---------------------------------------------------------------------------------------------------

  W związku z kolejnym zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w przetargu udzielamy następującej odpowiedzi :

Czytaj dalej>>>

 

[04.06.2014]   Odpowiedzi na zapytania

UCHWAŁA NR XXXV/361/14
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art.24 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:


§ 1.
 Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku opracowane przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
 Taryfy, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na terenie Gminy Zebrzydowice przez okres jednego roku.

§ 3.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4.
 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ogłasza taryfy w miejscowej prasie i na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Zebrzydowice w terminie do 7 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 5.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice

mgr Kazimierz Grygierek

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/361/14Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 maja 2014r.


Załacznik1.pdf

 

[03.06.2014]   Odpowiedzi na zapytania

   Zebrzydowice, dnia  03.06.2014  r.

 GZWiK - Przetarg 1/2014

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. „Rozbudowa sieci                wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa,              Kalinowa, część ul. Stawowej /”    

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu udzielamy następujących odpowiedzi:

Czytaj dalej>>>

 

[30.05.2014]   Odpowiedzi na zapytania

  Zebrzydowice, dnia  30.05.2014  r.

GZWiK - Przetarg 1/2014  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /"

 W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu, udzielamy następujących odpowiedzi :

Czytaj dalej>>>

 

[30.05.2014]   Odpowiedzi na zapytania

  Zebrzydowice, dnia  30.05.2014  r.

GZWiK - Przetarg 1/2014  

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /"

 W związku z zapytaniami, które wpłynęły w sprawie w/w przetargu, udzielamy następujących odpowiedzi :

Czytaj dalej>>>

 

[27.05.2014]    GZWiK - Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej /"

Dnia 27.05.2014 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania "Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice / ul. Grabowa, Chabrowa, Groblowa, Kalinowa, część ul. Stawowej / ".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.05.2014 r. pod nr 113527 - 2014.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=113527&rok=2014-05-27 - OGŁOSZENIE (PDF).

Dokumentacja przetargowa (SIWZ z załącznikami i ogłoszenie), w postaci spakowanego pliku, w załączeniu (POBIERZ).
 

[09.05.2014] Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 18853/2014
miejsce poboru:
   Zespół Szkół Kaczyce, ul. Harcerska 13
 

Pobierz

 
Protokół z badań nr 18852/2014
miejsce poboru:
   Kończyce Małe, ul. Graniczna, Hydrofornia
-

Pobierz

 

[08.04.2014] Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr SB/14511/03/2014
miejsce poboru:
  Kończyce Małe, ul. Korczaka
- Oczyszczalnia ścieków - ujęcie podziemne

Pobierz

 
Protokół z badań nr SB/14509/03/2014
miejsce poboru:
  Kończyce Małe, ul. Kasztelańska, Przychodnia lekarska,
- ujęcie podziemne - woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr SB/14508/03/2014
miejsce poboru:
Zespół Szkół Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55  
- woda mieszana

Pobierz

 
Protokół z badań nr
miejsce poboru:
  Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28
- ujęcie powierzchniowe

Pobierz

 

[17.02.2014] Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr
miejsce poboru:
  Przedszkole Marklowice Górne, ul. Szkolna 28
- ujęcie powierzchniowe

Pobierz

 

[07.01.2014] Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 71028/2013
miejsce poboru:
  Zespół Szkół Kaczyce, ul. Harcerska 13 - woda powierzchniowa
- woda pitna

Pobierz

 
Protokół z badań nr 71027/2013
miejsce poboru:
  Przedszkole Kończyce Małe, ul. jagiellońska - woda podziemna - monitoring kontrolny
- woda pitna

Pobierz

 

[22.11.2013]  INFORMACJA

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
w dniu 24 grudnia 2013r. będzie nieczynny.

W razie awarii prosimy dzwonić pod numer 994

Dzień 07 grudnia 2013r (sobota) będzie dniem roboczym w zamian
za dzień wolny 24.12.2013r.

Zarządzenie Nr 0050.14.2013 Dyrektora GZWiK w Zebrzydowicach z dnia 28 października 2013 r.

Dyrektor
GZWiK Zebrzydowice
Inż. Zdzisław Wira

[29.11.2013Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 51146/09/2013
miejsce poboru:
  SUW Kończyce, ul. Staffa "Karolinka woda podziemna podawana do sieci
- woda uzdatniona

Pobierz

 

[29.10.2013]  Zaktualizowano dział Aktualne badania wody

Protokół z badań nr 51146/09/2013
miejsce poboru:
  Zebrzydowice, ul. Kochanowskiego 55, Zespół Szkół - woda mieszana
- woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr 51146/09/2013
miejsce poboru:
  SUW Kończyce Małe, ul. Staropolska "TOM" woda podawana do sieci
- woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr 5114409/2013
miejsce poboru:
  Kończyce Małe, ul. Kasztelańska, Przychodnia lekarska, ujęcie podziemne
- woda uzdatniona

Pobierz

 
Protokół z badań nr 51143/09/2013
miejsce poboru:
  Kaczyce, ul. Sobieskiego, studzienka zakupowa
- woda uzdatniona

Pobierz

 

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne powinien utrzymywać odbiorca usług

Próba narzucenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu finansowej odpowiedzialności za utrzymanie wszystkich przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej ustawy), jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie. ►►► więcej

 


Archiwum >>>[Rok 2007] >>>[Rok 2008] >>>[Rok 2009] >>>[Rok 2010]>>>[Rok 2011] >>>[Rok 2012] >>>[Rok 2013]
 

 
         

strona zaprojektowana i wykonana przez: Przemysław Lose  crasher1977@o2.pl 
Copyright © 2007 Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji. All rights reserved.
Za treści publikowane na stronach zawartych w odnośnikach (linkach) do innych witryn lub instytucji 
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie odpowiada

 odwiedziło nas:  internautów